fbpx

Ostrzeżenie Dotyczące Zdrowia i Bezpieczeństwa

U niektórych osób (około 1 na 4000) mogą wystąpić poważne zawroty głowy, napady, ataki epilepsji lub zamroczenia wyzwalane błyskami światła lub wzorami. Wspomniane objawy mogą wystąpić podczas oglądania telewizji, w trakcie grania w grę wideo lub w trakcie doświadczania wirtualnej rzeczywistości, nawet jeśli schorzenia te nie wystąpiły u danej osoby w przeszłości. Napady takie występują częściej u dzieci i młodzieży w wieku do lat 20. Każda osoba, która doświadczyła któregokolwiek ze wspomnianych objawów powinna przerwać używanie urządzenia oraz skonsultować się z lekarzem. Każdy, kto w przeszłości doświadczył ataku drgawek, utraty świadomości lub innego objawu podobnego do epilepsji powinien udać się do lekarza przed rozpoczęciem używania urządzenia.

Urządzenia należy używać wyłącznie w bezpiecznym otoczeniu – stwarza wrażenie wirtualnej rzeczywistości, które odwraca uwagę i całkowicie hamuje odbiór otaczającej rzeczywistości.

Przed jak i podczas korzystania z urządzeń należy zawsze zwracać uwagę na najbliższe otoczenie. W celu uniknięcia wystąpienia urazów należy zachować ostrożność.

Używanie urządzeń wirtualnej rzeczywistości może powodować utratę równowagi. Należy pamiętać, że przedmioty widziane w wirtualnej rzeczywistości nie istnieją w rzeczywistym świecie, dlatego też nie należy na nich siadać, stawać ani używać jako oparcia.

Należy pamiętać, że podczas używania urządzeń wirtualnej rzeczywistości użytkownik jest nieświadomy tego, że inni ludzie mogą pojawić się w jego najbliższym otoczeniu.

Należy natychmiast przerwać stosowanie urządzeń wirtualnej rzeczywistości, jeśli przy ich użyciu osoba doświadcza któregokolwiek z następujących objawów: napadów drgawkowych; utraty świadomości; zmęczenia oczu; drgania oczu lub mięśni; mimowolnych ruchów; zmienionego, niewyraźnego lub podwójnego widzenia lub innych wizualnych nieprawidłowości; zawrotów głowy; dezorientacji; zaburzeń równowagi; zaburzeń koordynacji wzrokowo – ruchowej; nadmiernego pocenia się; nadmiernego ślinienia się; nudności; zawrotów głowy; dyskomfortu, bólu głowy lub oczu; senności; zmęczenia; lub jakichkolwiek objawów podobnych do choroby lokomocyjnej.

Podobnie jak w przypadku objawów, które mogą być odczuwane po zejściu ze statku morskiego, objawy wynikające z bycia narażonym na oddziaływanie wirtualnej rzeczywistości mogą utrzymywać się przez dłuższy czas oraz ujawniać się dopiero po kilku godzinach. Wspomniane objawy mogą mieć postać wymienionych powyżej symptomów, jak również mogą przejawiać się w nadmiernej senności i zmniejszonej koncentracji. Objawy te mogą zwiększać ryzyko doznania urazu w świecie rzeczywistym.

Czym jest wirtualna rzeczywistość

Rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality) – obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Zamknięte
Wtorek - 12:00–19:00
Środa - 12:00–19:00
Czwartek - 12:00–19:00
Piątek - 12:00–20:00
Sobota - 12:00–20:00
Niedziela - 13:00–18:00

Nasz adres

Adres: Kaszubska 6a/4
75-036 Koszalin

Telefon: 781 002 039

Email: biuro@vr-one.pro

facebook.com/VROnePro

Jak dojechać

© VR One Koszalin 2018

Partner